Sempena Hari Memperingati Mangsa Penyeksaan Di Peringkat Antarabangsa, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) melancarkan pertandingan kartun yang memfokuskan kepada kempen menentang penyeksaan terhadap remaja. Pertandingan kartun ini akan melancarkan kempen Anak Muda Bertindak Menentang Penyeksaan dan tema pertandingan ini adalah ‘Anak Muda Bertindak Menentang Penyeksaan’. Pertandingan kartun ini adalah sebahagian daripada projek bersama dengan APT yang bertajuk: “Mengurangkan amalan berisiko yang menyebabkan penyeksaan dan penganiayaan dalam tahanan polis di Malaysia, Filipina dan Thailand”.

Kelaziman penyeksaan dan penganiayaan adalah disebabkan sebahagian besar dari yang diterima di Malaysia bahawa penyeksaan dan penganiayaan harus dibenarkan atas nama keamanan dan keselamatan awam. Oleh itu, pertandingan kartun ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dengan memberi peluang kepada anak muda untuk merenungkan amalan, budaya, kepercayaan yang tidak disengajakan terhadap penyeksaan, dan mewujudkannya melalui lukisan mereka. 

Peserta akan menyampaikan lukisan mereka yang boleh merangkumi tetapi tidak terbatas pada bagaimana orang muda memahami penyeksaan di Malaysia, bagaimana mereka merasakan penyeksaan di bawah tahanan penguatkuasa, persepsi masyarakat terhadap penyeksaan dan usaha serta sikap kerajaan untuk mencegah penyeksaan. Sebaik-baiknya, karya seni dari pertandingan ini juga akan memberikan faedah kepada usaha advokasi organisasi kebangsaan seperti SUHAKAM, ACT4CAT atau Majlis Peguam, untuk berkempen menentang penyeksaan dan ratifikasi Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu Menentang Penyeksaan (UNCAT). 

Tentang SUARAM

SUARAM telah melakukan dokumentasi yang luas, memantau dan melakukan kerja-kerja advokasi yang berkaitan dengan kejahatan polis, pencegahan penyeksaan dan penahanan yang tidak tentu selama 30 tahun. SUARAM adalah sebahagian daripada rangkaian nasional yang dikoordinasikan oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) yang disebut ACT4CAT, sebuah rangkaian yang menganjurkan untuk ratifikasi UNCAT oleh Malaysia. SUARAM juga merupakan anggota organisasi serantau dan antarabangsa termasuk Forum-Asia (salah satu anggota pengasas), Perikatan Asia Menentang Penderaan (A3T, salah seorang anggota pengasas).

https://www.suaram.net/

Mengenai APT

APT adalah organisasi Swiss yang berpusat di Geneva dengan pengalaman lebih dari 40 tahun dalam berkolaborasi dan mengiringi agensi-agensi kerajaan, institusi hak asasi manusia, mekanisme pencegahan nasional, pihak berkuasa dan organisasi masyarakat madani secara global dalam usaha mereka untuk mencegah penyeksaan. APT telah bekerjasama dengan rakan-rakan yang berlainan di Malaysia, Filipina dan Thailand selama 10 tahun terakhir, terutama dalam advokasi nasional untuk ratifikasi dan pelaksanaan UNCAT dan OPCAT, mendidik dan meningkatkan kesedaran mengenai pelbagai kumpulan dan komuniti mengenai pencegahan penyeksaan.

https://www.apt.ch/en

Kesatuan Eropah membiayai projek “Mengurangkan amalan berisiko yang menyebabkan penyeksaan dan penganiayaan dalam tahanan polis di Malaysia, Filipina dan Thailand”. Walau bagaimanapun, kandungan laman web dan pertandingan kartun adalah tanggungjawab APT dan SUARAM sepenuhnya dan tidak semestinya menggambarkan pandangan Kesatuan Eropah.

Kesatuan Eropah membiayai projek “Mengurangkan amalan berisiko yang menyebabkan penyeksaan dan penganiayaan dalam tahanan polis di Malaysia, Filipina dan Thailand”. Walau bagaimanapun, kandungan laman web dan pertandingan kartun adalah tanggungjawab APT dan SUARAM sepenuhnya dan tidak semestinya menggambarkan pandangan Kesatuan Eropah.