Hubungi Kami

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1989 untuk memantau dan membela hak asasi di Malaysia.

Alamat

B-G-15, Jalan Sungai Jernih 8/1, 46050 Petaling Jaya, Selangor Malaysia.

Numbor Telefon

+603 -7954 5724

E-mel

documentation@suaram.net
communications@suaram.net